August 1, 2017

נושא מרכזי וחשוב בדיני המשפחה הוא חלוקת רכוש: מחד האב מבקש לממש את זכותו הקניינית על דירת המגורים וללא הפירוק שיתוף יגזור על עצמו שכירת דירה בתנאים פחות טובים או חזרה לבית הוריו, מאידך דירת...

December 25, 2016

הסדרי ממון ונכסים קודם הנישואין נכסי מלוג אלו הנכסים שהאישה מביאה איתה כנדוניה מבית אביה לבית בעלה אחרי הנישואים, מתוך כוונה שהגוף הקרן של הנכסים ישאר שלה, והבעל יהיה רשאי לאכול את הפירות....

Please reload

הודעות נבחרות

משמורת וזמני שהות לאב

November 20, 2016

1/2
Please reload

הודעות האחרונות
Please reload

ארכיון
:חיפוש
Please reload

עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square