top of page

משרדנו עוסק בכלל ענפי המשפט לרבות תביעות לחלוקת רכוש, משמורת וזמני שהות, מזונות ילדים ואישה, עריכת הסכמי גירושין, ממון וקדם נישואין לידועים בציבור ולזוגות נשואים, לרבות הסכמי הורות וחיים משותפים, טיפול מקצועי בירושות, צוואות והתנגדויות לצוואה. כמו כן, משרדנו מתמחה במקרקעין, בתחום המשפחה- פועל בתחומים מגוונים

עו"ד מורן גוהר כיהנה כמשפטנית בבית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א וצברה את ניסיונה הרב בעבודה שוטפת מול שופטי בית המשפט לענייני משפחה וכן זכתה להמלצות רבות במסגרת עבודתה

משרדנו טיפל בהצלחה במגוון תיקים בתחומי הגירושין ובעיות במשפחה, לרבות ייצוג בביהמ"ש ובביה"ד הרבניים.


קצת עלינו

עו"ד מורן גוהר משפטנית ומגשרת

כיום בהליכי מעבר למסלול השלמה לדוקטורט במסגרתו חוקרת את השפעת דיני הנזיקין לדיני המשפחה. מחקרה מביא להצלחות רבות של תביעות רבות אגב גירושין בהתבסס על עילות הנזיקין, לרבות מעוכבי/ות / מסורב/ות גט

עד היום משרדנו זכה להצלחות בכלל ענפי המשפט, תוך שימת דגש לצורכי הלקוח ומורכבות התיק והתאמה אישית לנסיבותיו הן בהעמדת רוח קרב למלחמה והן בגישור

ופיוס לצורכי שלום

עורך דין משפחה בראשון לציון רחוב החלמונית 22

תגיות: עו"ד גירושין עו"ד משפחה

#עורךדיןמשפחה
#עורךדיןגירושין
#המלצותעורכידיןמשפחה
#עורךדיןמשפחהראשוןלציון
#עורךדיןמשפחהתלאביב
#עורכתדיןגירושיןחולון
#משרדעורכידיןמשפחה
#עו"דמשפחה
#תביעתמזונות
#עורךדיןירושה
#עורךדיןצוואה
#גירושין
#עורכתדיןמשפחהרמתגן
עורך+דין+גירושין
עורכת+דין+משפחה
@עורךדיןמשפחה
#המלצותעלעורכידיןמשפחה
עורך+דין+פירוק+שיתוף
#הגדלתמזונות
#עורךדיןגירושים
#הסכםגירושין
#התנגדותלצוואה
הסכם+ממון
#זמנישהות
#עורךדיןלעניינימשפחה
#עורכתדיןדינימשפחה
#עורךדיןמשפחההרצליה
גירושין+חלוקת+רכוש
עורך+דין+משפחה+מרכז
עורך+דין+כתובה
#צוהרחקה
#מזונותזמניים
@עורכתדיןמשפחהוגירושין
#משמורתמשותפת
צוואה+וידאו
#אפוטרופוס
#צוקיוםצוואה
#ידועיםבציבור
#מזונותאישה
#הקטנתמזונות
#עו"דדינימשפחה
#ביטולהסכםממון
#גירושיןביתהדיןהרבני
הורות+משותפת
תביעת+אבהות
אפוטרופוס+לרכוש+וגוף
ביטול+אפוטרופסוט
עורך+דין+משפחה+ראשון+לציון
עו"ד+משפחה+תל+אביב
#יעוץ משפטי בהליך גירושין
#קורונהגירושין
#חלתהפחתתמזונות
+קורונה+גירושין
+קורונה+הפחתת+מזונות
קורונה+משמורת+זמני+שהות
bottom of page