top of page

התנגדות לצו קיום צוואה

במקרים מסוימים, אדם עשוי לטעון, כי צוואה אינה חוקית, למשל, על רקע של תחת לחץ או המוריש היה יכולת מנטלית מספיק לערוך צוואה. בדרך כלל, זה יהיה מוטב או מוטב פוטנציאלי אשר התנגד לבקשה.זה יהיה עבור המבקש היריב כדי להוכיח כי הרצון הוא לא חוקי, למשל, כי המצווה לא היה שפוי בדעתו במועד הרלוונטי, או היה תחת השפעה בלתי הוגנת לפני חתימת הצוואה. עדי עשוי להיקרא להעיד, ואת עדויות כגון דואר אלקטרוני או מכתבים יכול לעזור כדי להוכיח את המקרה. בית המשפט ישקול את כל הנסיבות, ורק כאשר הוא משוכנע הרצון הוא תקף אותה תנפיק תעודה חתומה על המבצע המאשר את סמכותם

התנגדות לצו קיום צוואה מורן גוהר עו"ד

פוסטים אחרונים

הצג הכול
הודעות האחרונות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page